SK / EN
Poradenstvo pre podnikanie / Strategický Manažment
Podnikateľské služby / Podpora pre Manažment
Správa Majetku / Prenájom nehnuteľnosti
Aktuálny projekt
Aktuálna ponuka
Kontakt
Odborná spôsobilosť
Poradenstvo pre podnikanie / Strategický Manažment

strategická analýza
(analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia firmy, analýza odvetvia a relevantného trhu firmy, a pod. Využívané metódy analýzy - SLEPT, SWOT, ETOP, MAP, Porterov model, BCG matice, 7P,.)
stratégia firmy, podnikateľská stratégia, podnikateľský plán
(formulácia, posúdenie, implementácia)


Podnikateľské služby / Podpora pre Manažment

odborné ekonomické, organizačné, administratívne služby
(poskytované na objednávku alebo ako outsourcing služieb)
podpora pri zakladaní, reorganizácii a reštrukturalizácii firmy
(poradenstvo, implementácia)


Správa Majetku / Prenájom Nehnuteľnosti

správa a prevádzka nehnuteľnosti, spracovanie príslušnej agendy

správa nájomníkov / partnerov, spracovanie súvisiacich zmlúv a hospodárskej agendy

realitná činnosť, propagácia, vyhľadávanie a získavanie nájomníkov, prenájom kancelárií

analýza trhu, spracovanie a realizácia projektu podnikateľského využitia nehnuteľnosti
Aktuálny projekt

podnikateľská revitalizácia a komplexná správa administratívneho a prevádzkového objektu, Pekná cesta 15, Bratislava - Krasňany

Aktálna ponuka

Zrekonštruované kancelárie na prenájom, Pekná cesta 15, BA - Krasňany (kompletne obnovené priestory vo veľmi dobrom štandarde - nové kúrenie, podlahy, okná, dvere, stropné podhľady, elektrická inštalácia, sociálne zariadenia, spoločné priestory, dátové pripojenie, 7/24h služba, poštové služby, rokovacie priestory, plocha 12 m2, 18 m2, open-space 62/140 m2, zameranie na malých a stredných podnikateľov vrátane začínajúcich, transparentné zmluvné podmienky a zúčtovanie, registračné sídlo pre firmy)
prenájom skladových a prevádzkových (obchodných) priestorov
viac - priamo s manažérom/správcom objektu: +421 948 44 15 15
Kontakt

3eSeM, spol. s r.o.
sídlo:
Švabinského 2, 851 01 Bratislava
prevádzka:
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
+421 948 44 15 15
kontakt(zavináč)3esem(bodka)sk
Odborná spôsobilosť

MBA, Senior Executive, zameranie Biznis Manažment
Notthingham Trent University (GB) / B.I.B.S., Brno (CZ)Motto
Horácius: Carpe diem (lat.) - Využi deň
(voľne - využi príležitosť lebo čas nezvratne plynie)
Epódy I, 11 (Carminum Liber primus)